بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

17 خرداد 1388

عکس از نت

حجت الاسلام مهدی کروبی در مناظره با دکتر محمود احمدی نژاد برای لحظاتی این فکر را در ذهن مخاطبان مناظره ایجاد کرد که وی به نمایندگی از رژیم صهیونیستی صحبت میکند. اما ماجرا چه بود؟

کروبی مدعی شد که یک مقام اسرائیل [رژیم صهیونیستی] گفته خدمتی که احمدی نژاد به ما کرد هیچ کس نکرده است!

در اینجا خیلی خلاصه، روشن و منطقی پاسخ این ادعا داده می‌شود و اگر کسی واقعاً به دنبال جواب منطقی باشد متوجه امر خواهد شد. جواب این است که این مقام رژیم صهیونیستی اعمال احمدی نژاد و سخنان و مواضعش را تأیید نکرده، بلکه نتیجه سخنان و مواضع کوبنده‌ی او را به تمسخر گرفته است. و بر طبق فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) که در همین وبلاگ آمده است [لینک] وقتی دشمن کسی را مسخره میکند و علیه او موضع می‌گیرد، مردم ما متوجه می‌شوند که او مورد تأیید است.

اتفاقاً همین مقام رژیم صهیونیستی قبل و بعد از این چند جمله تمسخر آمیز، نکاتی علیه دکتر احمدی نژاد می‌گوید که به روشنی معلوم می‌شود دشمن عصبانی است و باز طبق آیه قرآن (موتوا بغیضکم) و طبق فرمایشان حضرت امام –ره- [لینک] عصبانیت و یاوه گویی دشمن، موجب تأیید دکتر احمدی نژاد است. این مقام صهیونیستی در ابتدای سخنانش مواضع دکتر احمدی نژاد علیه هولوکاست را خطری بزرگ برای موجودیت ارتش و رژیم صهیونیستی قلمداد کرده است و از دولت‌های غربی خواستار شده است که تمام تلاش خود را برای تقویت اصلاح طلبان [مدعیان اصلاحات] به کار گیرند. وی در پایان و پس از چند جمله تمسخرآمیز (که مورد استناد و همدلی حجت الاسلام کروبی قرار گرفته)، یادآوری کرده است که طرح ترور دکتر احمدی نژاد در دستور کار موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) است.

حال باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که حجت الاسلام کروبی با رژیم صهیونیستی همنوا شده است. و آیا ایشان از کارشناسی که این خبر را به دست او داده و اکیداً توصیه کرده که همان بخش مورد نظر را جلو دوربین بخواند، سؤال نکرده است که او چه سر و سرّی با رژیم صهیونیستی دارد؟

فأعتبروا یا اولی الأبصار.