بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

5 تیر 1388

امام خمینی(ره)

الآن وقتى که شما قیام کنید و ببینند که شما قیام کردید بر ضد تمام مقدسات آنها- مقدسات آنها چى است؟ دنیاست. مى‏خواهد نفوذ پیدا کند، نمى‏گذارید. آن مقدساتش بوده، شما بر ضد مقدسات آنها قیام کرده‏اید. مى‏خواهد او جمع‏آورى مال بکند، شما به ضدش قیام کرده‏اید؛ مال حرام را مى‏گویید نباید جمع کند- هر چه آنها مقدس مى‏دانند، چون مربوط به دنیاست، شما هم مکتب‌تان اقتضا کرده است که مقابل آنها بایستید؛ و باید سیلى بخورید، چاره‏اى نیست. باید همه سیلى بخوریم. این سیلى‏اى است که اسلام دارد مى‏خورد.

و بحمد اللَّه، الآن برق این مسائل در همه جاى دنیا جلوه کرده است و هر چه مى‏خواهند داد و فریاد بزنند. رسانه‏هاى گروهى و امریکا و هرجا بخواهند هر چه داد و فریاد بکنند و هر چه غلط کارى بکنند، فایده ندارد. همین کار خلافى که در مکه کردند، این کار الآن در همه جاى دنیا موجش برآمده است، لکن رادیو اسرائیل البته با ما باید مخالفت کند. نمى‏شود [مخالفت نکند؛] آن هم از همان سنخ است. حکومت‌هاى جابر همه باید با ما مخالفت کنند. تبلیغات عالم، رسانه‏هاى گروهى عالم، همه باید با ما ضدیت بکنند.

صحیفه امام، ج‏20، ص: 364-363