بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

7 اردیبهشت 1390

مجموعه داستان ویزای بهشت

 

 

انتشارات صریر گمان می کرد نسخه های مجموعه داستان «ویزای بهشت» به اتمام رسیده و حتی در نمایشگاه کتاب سال گذشته نیز عرضه نشد. اما اخیرا در انبارگردانی نسخه هایی از این کتاب یافت شده و در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال (غرفه انتشارات صریر) عرضه می شود.

   

آشنایی با ویزای بهشت [کلیک کنید]