بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

18 خرداد 1388

مهدی کروبی

یکی از نکات برجسته‌ی مناظره مهدی کروبی با میرحسین موسوی، فرصت گران بهایی بود که کروبی از دست داد. شب مناظره با میرحسین بهترین فرصت برای کروبی بود تا زمینه را برای جذب آرای ریزشی و سرگردان فراهم کند. اگر کروبی به صورت جدی و مستقیم با میرحسین وارد بحث می‌شد و او را در تنگنا قرار می‌داد و به طرف‌داران اصلاحات می‌فهماند که میرحسین در این سال‌ها عافیت طلب بوده و از خطرکردن حذر کرده است، آن گاه شیب آرای اصلاحات را به سمت خویش متمایل می‌کرد.

داستان غم انگیز کروبی از آنجا آغاز شد که اطرافیانش به او گفتند میرحسین خودی است و با ستاد او هماهنگ کرده‌ایم که مشترکاً رئیس جمهور را بکوبیم. نتیجه این هجمه – اگر دستاوردی ولو اندک داشته باشد – به نفع میرحسین است. چون آرای سرگردان اگر از احمدی نژاد منصرف شوند، در شرایط حاضر به سمت میرحسین خواهد رفت.

می‌دانیم که هاشمی رفسنجانی از ابتدا دوستان وفادار خود را در اطراف کروبی کاشت و وقتی هر چه تلاش کرد نتوانست کروبی را از نامزدی منصرف کند، آن گاه این دوستان وفادار به هاشمی، آن گونه که آقا دستور داده‌اند به کروبی مشاوره می‌دهند.

شب گذشته دو طرف به دکتر احمدی نژاد حمله کردند، اما فقط میرحسین سود برد. مشاوران در برابر اصرارهای فراوان کروبی برای یادآوری سکوت عافیت طلبانه‌ی میرحسین در این 20 سال، به او اجازه دادند تا اگر پایان دهنده‌ی مباحث کروبی بود، در راند ماقبل آخر، و اگر پایان دهنده‌ی بحث‌ها موسوی بود، در راند آخر فقط یک بار موضوع را طرح کند و اجازه دهد میرحسن پاسخ دهد و کروبی بحث را ادامه ندهد.

طبیعی است که حتماً موسوی هم برای پاسخ دادن آماده شده است و در مجموع یک کلاه گشاد بر سر مهدی کروبی رفت.